Variatie en verschil kenmerken onze samenleving. De school staat hier middenin en maakt er ook deel van uit. Voor ons openbaar onderwijs betekent dit, dat er voor ieder persoon plaats en aandacht is. Iedereen is welkom op onze school.

In ons onderwijs stellen wij als doel kinderen respect bij te brengen voor de medemens, waarbij je de ander waardeert op grond van zijn innerlijke kwaliteiten. Tegen deze achtergrond vinden wij het belangrijk kinderen en volwassenen te laten kennismaken met verschillen tussen mensen en culturen en deze verschillen te leren accepteren.

De term “ kleurrijk” in onze missie wil dit dan ook duidelijk accentueren. Een gezond pedagogisch klimaat en goede werk-/leeromgeving zijn onontbeerlijk. Alle betrokkenen dragen hiervoor een gezamenlijke verantwoordelijkheid. Als de kinderen in onze organisatie zich veilig voelen, zijn alle betrokkenen tevreden!