Op onze school besteden we op een leuke en leerzame manier aandacht aan het leren. De school is nog gezelliger omdat er ook nog andere activiteiten georganiseerd worden door onze activiteitencommissie. Deze activiteiten worden niet betaald vanuit het schoolbudget, maar met de opbrengst van uw vrijwillige bijdrage. Deze vrijwillige bijdrage gebruiken we voor zaken waarvoor geen of heel weinig geld beschikbaar wordt gesteld door de rijksoverheid, maar die wel sfeer- en kwaliteitverhogend zijn voor de school. Denk bijvoorbeeld aan de kinderboekenweek, Sinterklaascadeautjes, het kerstfeest, de paasviering, de Koningsspelen en het afscheid van groep 8.

Om alle feesten en activiteiten ook dit schooljaar weer een succes te laten zijn, vragen wij u om mee te doen aan deze ouderbijdrage. De vrijwillige bijdrage, vastgesteld door de medezeggenschapsraad, is €30,00 per leerling.

Overige kosten zijn voor de schoolreis en het schoolkamp.