Samen met Kibeo hebben we kernwaarden bepaald voor de Regenboog: veiligheid, samenwerken, plezier en betrokkenheid. Aan de hand van deze kernwaarden beschrijven we onze visie op onderwijs en leren. We vinden dat er drie partijen nodig zijn om het hoogst haalbare resultaat te boeken. Uiteraard de leerling, die zich mag ontwikkelen en die thuis begeleiding krijgt van de ouders en op school van de leerkrachten. We vormen constant een driehoek. We hebben elkaar nodig.

Veiligheid
Leerling:
Wij geloven dat een veilige leeromgeving ervoor zorgt dat leerlingen tot bloei komen. Leerlingen mogen op onze school zijn wie ze zijn. Er is respect voor elkaar. Dit vergroten we door in de groepen aandacht te besteden aan het begrijpen van elkaars gedrag en gedachten. Hiervoor gebruiken we de methode sociale vaardigheden. Leerlingen moeten met iedereen kunnen samenwerken. Een open houding naar elkaar draagt hier positief aan bij.
Leerkracht: We zijn open en eerlijk naar elkaar en naar ouders. Ook in het team kun je zijn wie je bent, ieder met zijn kwaliteiten en verbeterpunten. De leerkracht heeft hierin een sturende en coachende rol naar de leerlingen. Teamleden spreken elkaar erop aan als dit anders voelt.
Ouder: De leerkrachten zijn makkelijk te benaderen en staan open voor een dialoog. De communicatie is eerlijk en begripvol. Ouders hebben vertrouwen in de deskundigheid van de leerkrachten.

Samenwerken
Leerling: Op onze school werken leerlingen niet alleen samen met hun groepsgenoten, maar ook met andere groepen. Dit kan zijn door te lezen met maatjes uit andere groepen of door met elkaar aan een thema te werken of te presenteren. We zien dat leerlingen niet alleen samenwerken, maar elkaar ook helpen. Oudere leerlingen leren van jongere leerlingen en andersom. We werken in de groep met een schoudermaatje. Leerlingen werken samen met de leerkrachten en met ouders in de leerlingenraad.
Leerkracht:  De leerkrachten werken via een doorgaande lijn. Ze hebben kennis van de leerlijnen in alle groepen. Als dat nodig is, worden er werkgroepen geformeerd om gezamenlijk lijnen uit te zetten met elkaar en ouders. We raadplegen elkaar en geven en krijgen feedback. We leren van en met elkaar tijdens teamvergaderingen of studiedagen en proberen elkaar aan te vullen.
Ouder: Ouders zijn een belangrijke schakel in het samenwerken. Ze voorzien ons van de meest essentiële informatie over hun kind. Ouders denken actief mee over het beleid van de school en ondersteunen de leerkrachten bij festiviteiten.

Plezier
Leerling: We gebruiken materialen om leerlingen uit te dagen. Dit doen we graag bewegend. Als leerlingen met een grote glimlach op school komen, hebben ze het naar hun zin. We leren ze elkaar te begroeten. Successen vieren we met de leerlingen. Dit zijn successen op allerlei gebieden. We bieden de leerlingen uiteenlopende vakken aan: creatieve, muzikale, excursies, wereldoriëntatie, taal en rekenen.
Leerkracht: WOp school maken we plezier met elkaar. Tijdens informele momenten willen we elkaar beter leren kennen. We zijn oprecht geïnteresseerd in elkaar. Het plezier dat we hebben in ons werk, stralen we uit.
Ouder: WDe ouders hebben plezier in het contact met elkaar. Onze betrokken en actieve oudergroepen, de AC en MR, vinden het fijn om te helpen op school. Als ouders hier plezier in hebben, heeft dat ook een positieve uitwerking op de leerlingen en leerkrachten. Met een oudertevredenheidsonderzoek peilen we wat ouders vinden van de school.

Betrokkenheid
Leerling: Leerlingen doen mee in de leerlingenraad of worden hierbij betrokken. Op die manier zorgen ze voor de school. We betrekken ze bij feesten en verdelen de taken. Ze voelen zich verantwoordelijk. Leerlingen spreken elkaar aan en brengen hun enthousiasme over aan de andere kinderen.
Leerkracht: Door zichtbaar op het plein te staan, laten leerkrachten zien dat ze er zijn. Alle leerkrachten zijn op de hoogte van de belangrijke zaken in de school. We waarderen van elkaar wat we doen. Goede communicatie met ouders vergroot de wederzijdse betrokkenheid.
Ouder: Ouders helpen in de school en zijn geinteresseerd in wat hun kind doet. Ze denken mee, lezen de nieuwsbrieven en krijgen waardering. Ouders praten positief over de school. Hun ideeën en verbeterpunten bespreken de ouders met het team.

Missie
Kindcentrum De Regenboog, voor de kleurrijkste basis van je leven.