Ziekmelding

We vragen u de ziekmelding voor 08:15 uur te doen. Dit is mede vanuit het oogpunt van veiligheid voor het kind: wij weten dan dat u zelf de zorg over uw kind heeft en wij uw kind niet hoeven te verwachten. Dit kan via de app Parro. Wilt u toch nog iets vragen aan de leerkracht en kan dat niet via Parro, dan zijn we uiteraard telefonisch bereikbaar. We vragen u om niet onder schooltijd te bellen.  

Vanaf 5 jaar is uw kind echt verplicht elke dag naar school te gaan. Wij zijn verplicht ongeoorloofd schoolverzuim zonder geldige reden te melden bij de leerplichtambtenaar.

Extra verlof

Het is mogelijk om in speciale gevallen extra verlof aan te vragen. Hiervoor gelden strikte regels. Ze staan in het aanvraagformulier voor extra verlof dat u kunt vinden via de kop hieronder. Het ingevulde formulier moet ruim voor de aangevraagde datum op school ingeleverd te zijn. De schoolleider beoordeelt samen met de leerplichtambtenaar of de aanvraag akkoord is. We houden ons aan het protocol dat de leerplichtambtenaar van de gemeente Goeree-Overflakkee heeft opgesteld.