Alle praktische informatie die u gedurende het schooljaar nodig heeft, communiceren we via onze ouderapp Parro. 

Eens in de maand versturen we, via Parro, ook een nieuwsbrief naar de ouders met belangrijke en actuele informatie. In deze nieuwsbrief staan ook alle studiedagen en vertellen we u waar we zoal mee aan het werk zijn op onze school. De leerkrachten plannen tweemaal per jaar een voortgangsgesprek met u over uw kind. Als dat nodig is, gebeurt dat vaker per jaar. Alle andere praktische zaken staan in onze schoolgids.